XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Q Hotel Plus Wrocław Bielany, ul. Szwedzka 7
18-20 maja 2023

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


Jestem ogromnie zaszczycony mogąc zaprosić Państwa na kolejny XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jest mi tym bardziej miło, że nasze spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, ważnym miejscu na onkologicznej i chirurgicznej mapie Polski.


Wydarzenie będzie poświęcone współczesnym możliwościom leczenia nowotworów, a hasłem przewodnim Zjazdu będzie: „Nowoczesne leczenie nowotworów – jeden kierunek różne metody”.Gorąco zapraszam do zgłaszania uczestnictwa i zachęcam do nadsyłania prac. Wierzę, że wymiana poglądów i dyskusje pozwolą na dalszy rozwój polskiej onkologii.Piotr Richter

Prezes PTChO

Przewodniczący Komitetu Naukowego XXIX Zjazdu PTChO

Program

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem XXIX Zjazdu PTChO KLIKNIJ.PROGRAM RAMOWY

Czwartek 18.05.2023

SALA A
SALA B
SALA C
11.00-13.40 XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
TEMAT: Immunoterapia i leczenie skojarzone nowotworów
9.00-10.45 Polska Grupa Mięsakowa
14.00-15.00 Spotkanie Konsultanta Krajowego z konsultantami wojewódzkimi
18.00 WYKŁADY INAUGURACYJNE
Wykład Profesor Jan Mikulicz-Radecki – twórca chirurgii nowotworów – Ryszard Gryglewski
Wykład im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Współczesne leczenie neoadjuwantowe jako zmiana paradygmatu w chirurgii onkologicznej – Piotr Rutkowski

Miejsce: Ratusz Wrocławski, I piętro (Rynek Sukiennice 14/15 Wrocław)

Piątek 19.05.2023

SALA A

SALA B

SALA C

8.10-9.10
Sesja prac oryginalnych – przewód pokarmowy
8.00-8.30 Wykład pod patronatem firmy 8.15-8.35
Sesja badaczy PSSO03
9.10-9.20 Przerwa 8.40-9.40
Sesja PET
8.40-9.50
Sesja nowotworów otrzewnej
9.20-10.20
Sesja Młody Dorosły pacjent onkologiczny(sesja pod patronatem PTChO i PTO)
9.40-9.50 Przerwa 9:50-10.00 Przerwa
10.20-10.30 Przerwa 9.50-10.50
Sesja prac oryginalnych – rak piersi
10.00-11.10 Sesja nowotworów skóry
10.30-11.40
Sesja  Leczenie skojarzone raka trzustki i dróg żółciowych
10.50-11.00 Przerwa 11.10-11.15
Przerwa
11.45-12.00
Wykład pod patronatem firmy 11.00-12.30
Sesja Jak poprawić wyniki leczenia u chorych oddziałów chirurgii onkologicznej – wspomaganie metabolizmu okołooperacyjnego
11.15-11.50
Sesja wykładów pod patronatem firm
12.00-12.10 Przerwa 12.30-12.45 Wykład pod patronatem firmy 11.50-12.00 Przerwa
12:10-13:05
Sesja Chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego u chorych po 75. roku życia
12.00-13.00
Sesja prac oryginalnych – czerniak, skóra, mięsaki, chirurgia endokrynologiczna

13.05-13.30 LUNCH

13.30-14.20
Narodowa Strategia Onkologiczna oraz Krajowa Sieć Onkologiczna (sesja we współpracy z PTO)

14.20-14.30 Przerwa 14.25-15.30 Sesja follow-up
14.20-14.25 Przerwa
14.30-15.30
Sesja we współpracy z TCHP –chirurgiczne stany ostre w przebiegu nowotworów
15.30-15.45
Przerwa
14.25-15.15
Sesja pisma „Nowotwory. Journal of Oncology”
15.30-15.40
Przerwa
15.45-16.00 Wykład pod patronatem firmy 15.15-15.20
Przerwa
15.40-15.55 Wykład pod patronatem firmy
16.00-17.00
Sesja Współczesne metody lokalizacji guzów piersi
15.20-16.50
Sesja Co nowego w skojarzonym leczeniu chorych na nowotwory gruczołów dokrewnych
16.00-16.40
Sesja Transplantacja wątroby w pierwotnych i wtórnych nowotworach wątroby

17.10-18.30 Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Sobota 20.05.2023

SALA A

SALA B

SALA C

8.00-10.00
Sesja Nowotwory odbytnicy i okrężnicy
8.00-9.50
Sesja Rak piersi – dyskusja i prezentacja przypadków
8.10-8.40
Sesja historyczna. Pionierzy chirurgii onkologicznej
10.00-10.10
Przerwa
9.50-10.00
Przerwa
8.40-8.45
Przerwa
10.10-11.50
Sesja we współpracy z TCHP – Chirurgia małoinwazyjna i robotowa. Co nowego?
10.00-11.50
Sesja wykładów pod patronatem firm
8.45-10.45
Sesja Młodych – konkurs nadesłanych prac z dziedziny chirurgii nowotworów
11.50-12.00
Przerwa
11.50-12.10
Przerwa
10.45-11.00
Przerwa
12.00-13.25
Sesja Leczenie skojarzone raka żołądka i przełyku
12.10-13.25
Sesja Konsensus raka piersi – prezentacja wybranych zagadnień
11.00-11.45
Sesja prawna. Ekspertyzy sądowo- lekarskie. Ubezpieczenie pracy chirurga. Odpowiedzialność chirurga i lekarza medycyny interwencyjnej.

11.45-11.50
Przerwa
11.45-12.00
Wykład pod patronatem firmy
12.00-13.15 Sesja plakatowa

13.30-13.40 Zakończenie Zjazdu

UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Ceremonia otwarcia*

18 maja 2023 r., godz. 18:00, Ratusz Wrocławski (Rynek Sukiennice 14/15 Wrocław)


Wykład Profesor Jan Mikulicz-Radecki – twórca chirurgii nowotworów –  prof. Ryszard Gryglewski, Katedra Historii Medycyny CM UJ

Wykład im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Współczesne leczenie neoadjuwantowe jako zmiana paradygmatu w chirurgii onkologicznej – prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski


W trakcie uroczystego otwarcia Zjazdu zostanie wręczony tytuł Członka Honorowego PTChO, medal „Zasłużony dla PTChO”
jak również nagrody za prezentowane prace w trakcie 28 edycji wydarzenia.


Podczas uroczystości otwarcia odbędzie się występ wrocławskiego kwartetu smyczkowego CONTINUO.

Repertuar zespołu obejmuje ponad 200 utworów muzyki: klasycznej, salonowej, jazzowej, filmowej i rozrywkowej. 

Jako jeden z nielicznych kwartetów wzięli udział w koncertach z muzyką zespołu Blues Brothers.


*Ceremonia otwarcia Zjazdu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej. 

Uroczystość nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

WARSZTATY

CZWARTEK, 18 maja 2023 r.


Warsztaty z techniki operacyjnej TaTME (Transanal Total Mesorectal Excision) z transmisją na żywo z sali operacyjnej

Czas trwania warsztatów: 10:00 – 13:00

Kierownik naukowy kursu: prof. Marek Bębenek

Miejsce warsztatów: sala C


Chcielibyśmy Państwa zaprosić na warsztaty, które odbędą się w ramach konferencji naukowo-szkoleniowej, dotyczące techniki operacyjnej przezodbytniczego całkowitego wycięcia odbytnicy. W ramach kursu odbędzie się krótkie wprowadzenie z omówieniem najważniejszych kroków zabiegu oraz dyskusja dotycząca powstałych wokół techniki kontrowersji. W części praktycznej chcielibyśmy Państwa zaprosić do śledzenia transmisji na żywo z sali operacyjnej, podczas której zaprezentujemy operację TaTME. Połączenie głosowe pozwoli nam na włączenie do dyskusji operatów oraz zadawanie pytań, które powstaną w czasie zabiegu. Na koniec zaprezentujemy Państwu wyniki naszego ośrodka wraz z omówieniem najczęstszych komplikacji pooperacyjnych.PIĄTEK, 19 maja 2023 r.


Biopsja piersi wspomagana próżnią – wskazówki i porady

Warsztaty będą się odbywać w godz. 8.30-12.30

Miejsce warsztatów: sala F

Prowadzenie: dr Krzysztof Koziełek

Ilość osób w grupie: do 16 os. Czas trwania warsztatu dla jednej grupy: 60 min

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.*

Warsztaty pod patronatem firmy


Przedstawienie metody biopsji piersi wspomaganej próżnią w obrazowaniu USG. Cenne wskazówki i porady przy zmianach B3. Prezentacja przypadków trudnych, niejasnych obrazowo. Dyskusja i pokaz na fantomach biopsji. Warsztaty rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego. Następnie uczestnicy przechodzą do zajęć praktycznych na fantomach.Sesja warsztatowa: Rak przełyku – Debata: onkolog, chirurg, radioterapeuta – omówienie najnowszych doniesień wpływających na decyzje MDT

Czas trwania warsztatów: 9.00-10.30
Prowadzenie: prof. Lucjan Wyrwicz, dr Michał Jankowski, dr Tomasz Borowiec
Miejsce warsztatów: sala E
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona*
Sesja warsztatowa pod patronatem firmy 

Zapraszamy na warsztat dotyczący interdyscyplinarnego  planowania  leczenia pacjentów z operacyjnym rakiem przełyku z uwzględnieniem możliwości zastosowania immunoterapii. Omówienie najnowszych doniesień wpływających na decyzje terapeutyczne: chirurga, onkologa i radioterapeuty.Wprowadzenie do ultrasonografii gruczołu piersiowego
Warsztaty będą się odbywać w godz. 13.30-17.30
Prowadzenie: dr Krzysztof Koziełek
Ilość osób w grupie: do 16 os (4 stanowiska po 4 osoby). Czas trwania warsztatu dla jednej grupy: 60 min
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.*
Miejsce warsztatów: sala F
Warsztaty pod patronatem firmy:


Warsztaty stanowią wstęp do nabycia umiejętności badania ultrasonograficznego gruczołu piersiowego z wykorzystaniem nowych technologii oraz sztucznej inteligencji.Komunikacja jako narzędzie wpierające lekarza i pacjenta
Czas trwania warsztatów: 14.00-17.00
Miejsce warsztatów: sala E
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.*


Warsztaty pod patronatem


14:00-14.45
Wprowadzenie do relacji lekarz-pacjent onkologiczny. Rola komunikacji i relacji z pacjentem.
Sebastian Drobczyński, Kinga Mann
14.45-15.30
Empatia jako narzędzie zwiększające skuteczność komunikacji z pacjentem.
Kinga Mann
15.30-16.15
Zagrożenia dla komunikacji z pacjentem. Najczęstsze błędy w komunikacji lekarza z pacjentem.
Sebastian Drobczyński
16.15-17.00
Panel dyskusyjny: Wyzwania lekarza w dialogu z pacjentem.
Sebastian Drobczyński, Kinga Mann, zaproszeni goście, uczestnicy warsztatów  


CZWARTEK / PIĄTEK / SOBOTA, 18/19/20 maja 2023 r.


Procedury chirurgiczne z wykorzystaniem systemu robotycznego Versius

18 maja 2023 r., godz. 11.00-14:00
19 maja 2023 r., godz. 8.00-17.00 (przerwa w godz. 13.00-14.00)
20 maja 2023 r., godz. 9.00-13.00

Ilość osób w grupie: do 10 os. Czas trwania warsztatu dla jednej grupy: 60 min

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.*

Miejsce warsztatów: sala D

Warsztaty pod patronatem firmy


Firma CMR Surgical ma przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty. W trakcie spotkania zaprezentujemy robotyczny system Versius, który został opracowany specjalnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb zarówno pacjentów, chirurgów, jak i zespołów chirurgicznych. Podczas warsztatów każdy z uczestników będzie miał okazje przetestowania systemu chirurgicznego nowej generacji z wykorzystaniem fantomów oraz modułów treningowych.


SOBOTA, 20 maja 2023 r.


Technika szycia w chirurgii laparoskopowej
Czas trwania warsztatów: 8.00-10.00

Kierownik naukowy: prof. Marek Zawadzki, prof. Antoni Szczepanik
Prowadzący ćwiczenia: dr Grzegorz Sęk, dr Anna Łoś

Miejsce warsztatów: sala E

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.*

Koszt warsztatu: 200 zł (z VAT)

Partner technicznyChirurgia wątroby i narządów miąższowych – nowa technologia resekcji
(w trakcie – zajęcia praktyczne)

Czas trwania warsztatów: 10.15-11.45
Prowadzenie: prof. Dawid Murawa, dr Michał Jankowski
Miejsce warsztatów: sala E
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.*

Ćwiczenia praktyczne na wątrobie zwierzęcej z wykorzystaniem systemu COOLINGBIS®.

Warsztaty pod patronatem firmy

 


*W przypadku dostępności miejsc, będzie możliwość zapisu na Rejestracji w trakcie Zjazdu

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter


Sekretarz Komitetu Naukowego

dr n. med.  Michał Jankowski


Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

prof. dr hab. med. Jerzy W. Mituś

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Zoran Stojčev , prof. UTH Radom, prof. CMKP

prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, prof. SUM

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUIE

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

dr hab. n. med. Piotr Pluta

dr hab. n. med. Marek Sierżęga

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

dr n. med. Andrzej Kurylcio

dr n. med. Sławomir Mazur

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Marek Zawadzki


Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek


Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Michał Kazanowski


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Roman Czarnecki

dr n. med. Anna Leszczyszyn-Stankowska

dr n. med. Marek Rząca

dr n. med. Krzysztof Szewczyk

dr Maciej Bogusiak

dr Dariusz Houdail

dr Bartosz Kapturkiewicz

dr Aleksandra Laskowska

dr Paweł Lesiak

dr Anna Łoś

dr Magdalena Sitarska

Abstrakty


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC

Wykaz prac oryginalnych zakwalifikowanych do prezentacji w sesji plakatowej i w sesjach ustnychPOBIERZ


Program sesji ustnych:

 • Sesja prac oryginalnych – przewód pokarmowy POBIERZ
 • Sesja prac oryginalnych – rak piersi POBIERZ
 • Sesja prac oryginalnych – czerniak, skóra, mięsaki, chirurgia endokrynologiczna POBIERZ


Sesja plakatowa – odbędzie się w sobotę w godzinach 12.00-13.15, sala C


Informacje techniczne – prace do sesji plakatowej

Plakat powinien być przygotowany w orientacji pionowej, format jpeg.

Rozmiar: 1080x1920 px (szerokośćxwysokość)

Nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 7 maja 2023 r.

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl


REGULAMINY


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXIX ZJAZDU PTChO. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.


Ważne!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Redakcja i wydawca suplementu, w którym zostaną opublikowane zgłoszone prace, nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność przesłanych przez autorów danych osobowych, nazw afiliowanych instytucji oraz streszczeń.


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Sesja Młodych

W związku z wysokim poziomem przygotowanych prac a jednocześnie limitem czasu sesji organizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu dodatkowo sesji plakatowej dla prac, które nie zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej.  


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC

Wykaz prac zakwalifikowanych do prezentacji do Sesji Młodych w:


Sesja plakatowa – odbędzie się w sobotę w godzinach 12.00-13.15, sala C


Informacje techniczne – prace do sesji plakatowej

Plakat powinien być przygotowany w orientacji pionowej, format jpeg.

Rozmiar: 1080x1920 px (szerokośćxwysokość)

Nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 11 maja 2023 r.

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl (z dopiskiem sesja plakatowa - Sesja Młodych)Program Sesji Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych PTChO 2023 

Sobota 20.05.2023, godz. 8:45 – 10:45 


8:45 –  9:35  Sesja szkoleniowa Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych PTChO – Operacje Spływu Chłonnego w Chirurgii Onkologicznej
Prowadzący: dr n. med. Paweł Winter, dr Michał Bąk

8:45 – 8:55 – Współczesne metody diagnostyki spływu chłonnego – dr Jakub Migoń

8:55 – 9:05 – Limfadenektomia pachowa – dr n. med. Mateusz Wichtowski

9:05 – 9:15 – Limfadenektomia pachwinowo – biodrowo – zasłonowa – dr Jacek Skoczylas

9:15 – 9:25 – Rehabilitacja po limfadenektomii – mgr Karolina Barańska-Żukowska; mgr Agnieszka Parys

9:25 – 9:35 – Dyskusja


9:35 – 10:45 Sesja konkursowa – Case Reports
Prowadzący: dr n. med. Paweł Winter, dr n. med. Rafał Wójcik

9:35 – 10:35 – Prezentacje prac konkursowych

 • Czy brak zgody na przetoczenie krwi jest przeciwwskazaniem do jednoczasowej rekonstrukcji piersi u chorych na raka piersi kwalifikowanych do mastektomii? – opis przypadku i aspekty prawne – Maria Skonieczna
 • Rak gruczołowy okolicy tętnicy nerkowej lewej, powstały z tkanki trzustkowej  – przypadek kliniczny – Adrianna Pielech
 • Radykalna resekcja olbrzymiego mięsaka prawej przestrzeni zaotrzewnowej jako przykład potrzeby przygotowania i kwalifikacji pacjentów do resekcji wielonarządowej w wyspecjalizowanym ośrodku mającym doświadczenie w leczeniu mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej – Natalia Siok
 • Określenie roli chirurga onkologa w leczeniu ostrych powikłań, podczas paliatywnej chemioterapii, na przykładzie pacjentki z rozpoznanym rozsianym nowotworem piersi – Łukasz Kalinowski
 • Wznowa miejscowa chłoniaka związanego z implantem gruczołu piersiowego (BIA-ALCL)  – opis przypadku – Jakub Migoń
 • 42-kilogramowy olbrzymi guz jamy brzusznej – opis przypadku – Maja Molska
 • Multidisciplinary approach to treatment of ampullary carcinoma in patient with co-occuring oligometastatic disease – Jakub Ciesielka
 • Czy przeprowadzać profilaktyczną mastektomię u nosicielek mutacji BRCA1 chorujących na zaawansowanego raka jajnika? – opis dwóch przypadków – Wojciech Grabczak
 • Przypadek kliniczny późnego przerzutu raka jasnokomórkowego nerki do tarczycy – Weronika Kuryło
 • Chemoembolizacja zmian przerzutowych raka jelita grubego do wątroby jako alternatywa leczenia paliatywnego u chorych po licznych liniach terapii systemowej – opis przypadku – Katarzyna Niedziela

10:35 – 10:40 – Przerwa, liczenie głosów

10:40 – 10:45 – Ogłoszenie wyników


10:45 – Zakończenie Sesji REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORAZ KONKURSU SPRAWDŹ TUTAJ

Lokalizacja

W tym roku zapraszamy wszystkich uczestników do

Q Hotel Plus Wrocław Bielany****, Ul. Szwedzka 7


Obiekt znajduje się w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego. 

Podróż samochodem do centrum Wrocławia oraz do lotniska zajmuje tylko 15 minut.

Hotel dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które zapewnią komfort obrad uczestnikom Zjazdu.


Więcej informacji tutaj

Walne zgromadzenie członków PTChO

Walne Zgromadzenie Członków PTChO
 w dniu 19 maja 2023, godz. 17.10 (1 termin), godz.17.15 (2 termin)
 Q Hotel Plus Wrocław Bielany ul. Szwedzka 7
 55-040 Bielany Wrocławskie


 Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie.


 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 6. Sprawozdanie z działalności władz PTChO w kadencji 2022–2024:

 • Prezesa — Piotr Richter
 • Skarbnika — Zbigniew Nowecki
 • Sądu Koleżeńskiego — Wojciech Zegarski
 • Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami

 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2022 r. (uchwała) (Z. Nowecki)

 9. Kandydatury na Członka Honorowego PTChO:

 • Prof. dr hab. n. med. Józef Kładny – głosowanie
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek – głosowanie
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki – głosowanie
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski – głosowanie

 10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej (W. Zegarski)
 11. Informacja Redaktora Naczelnego "Nowotwory. Journal of Oncology” (W. Wysocki)
 12. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji PTChO o działalności Fundacji PTChO (S. Drobczyński)
 13. Informacja o planowanych aktywnościach PTChO (M. Jankowski. P. Richter)
 14. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (P. Richter, D. Murawa, A. Rutkowski)
 15. Informacje o XXX Zjeździe PTChO  – Kraków 2024 (P. Richter, A. Szczepanik)
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia


Zgodnie z zapisem w §15 ust. 3 Statutu PTChO oraz uchwałą nr 16/2023 Zarządu PTChO z dnia 3 kwietnia 2023r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXIX Zjazdu PTChO.

Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: PTCHO.

Pokoje dostępne będą w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty. Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Zjazdu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu.

Hotel Scandic Wroclaw

ul. Piłsudskiego 53/57, 50-032 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 787 00 00

e-mail: wroclaw@scandichotels.com

https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Pokój 1-osobowy 349 PLN /doba / ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 384 PLN /doba / ze śniadaniem


Parking: 45 PLN /doba (pt.-sob.), 65 PLN /doba (niedz.-czw.)


Rezerwacja do 30.04.2023 lub do wyczerpania puli pokoi.

Hotel Premiere Classe Wrocław Centrum

ul. Ślężna 28, 53-302 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 22 307 23 37

e-mail: wroclaw.centrum@premiereclasse.com

https://wroclaw-centrum.premiereclasse.com/pl/

Pokój 1-osobowy 240,00 PLN /doba ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 270,00 PLN /doba ze śniadaniem


Parking: 30 PLN / doba


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do 24.04.2023 r.

Hotel Campanile Wrocław Centrum

ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 22 307 23 37

e-mail: wroclaw.centrum@campanile.com

https://wroclaw-centrum.campanile.com/pl/

Pokój 1-osobowy 290,00 PLN /doba ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 340,00 PLN /doba ze śniadaniem


Parking: 30 PLN / doba


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do 24.04.2023 r.

Qubus Hotel Wrocław

ul. Świętej Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71/ 797 98 00

e-mail: wroclaw@qubushotel.com

https://www.qubushotel.com/pl/hotel-wroclaw

Cena pokoi: -20% od oferty standardowej ze śniadaniem 


Parking: 89 PLN / doba (usytuowany przy pl. Nowy Targ, hotel nie ma własnego parkingu)


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do 20.05.2023 r.

Novotel Wrocław Centrum

Ul. Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 722 49 00

https://all.accor.com/hotel/A073/index.pl.shtml

Cena pokoi: -10% od ceny dnia


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do dnia konferencji.

Novotel Wrocław City

ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 339 80 51

https://all.accor.com/hotel/0528/index.pl.shtml

Cena pokoi: -10% od ceny dnia


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do dnia konferencji.

Hotel Mercure Wrocław Centrum

Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: +48 71 323 27 42

e-mail: H3374-RE@ACCOR.COM oraz H3374-RE1@ACCOR.COM

https://all.accor.com/hotel/3374/index.pl.shtml

Cena pokoi: -10% od ceny standardowej


Parking: 80 PLN / doba
Najlepiej zaparkować na poziomie B (II piętro) jest to poziom połączony bezpośrednio z hotelem

Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do dnia konferencji.

Korona Hotel Wrocław

ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 729 25 00

https://koronahotel.com.pl/

Pokój 1-osobowy 409,00 PLN /doba ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 499,00 PLN /doba ze śniadaniem

Instrukcja jak rezerwować noclegi POBIERZ


Parking: 90 PLN / doba


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc.

Q Hotel Plus Wrocław

ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 749 17 00

e-mail: wroclawplus@qhotels.pl

https://www.qhotels.pl/hotel-wroclaw-centrum

Zapraszamy do zapisów na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem linka KLIKAJĄC TUTAJ


Parking podziemny – 80 PLN/doba

WIECZÓR ARTYSTYCZNY*

19 maja 2023 r., godz. 20.00 (Q Hotel Plus Bielany) 

W piątek wieczorem Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników konferencji do udziału w wieczorze artystycznym, połączonych z kolacją.

Spotkanie uświetni występ zespołu Kramer-Quartet.Grupa składa się z profesjonalnych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych. Muzycy występują na scenach w Polsce jak i za granica ,finaliści programów TV, Grają wspólnie „od zawsze” prezentując szeroki repertuar, zapewniając niezapomniany wieczór pełen tańca, śpiewu z dostojną niepowtarzalna atmosferą.


*Wieczór artystyczny nie jest częścią konferencji i jest finansowany wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od uczestników konferencji. 

Wieczór artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich 
Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Wieczór artystyczny piątek, 19 maja 2023

godzina 20:00 - 23:00 cena 310.00zł (zawiera VAT)

Kolacja z występem na żywo (występ zespołu Kramer-Quartet). 

Patronat Honorowy
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz Latos


Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
Beata Małecka-Libera


J. E.  Ks. abp dr Józef Kupny
Metropolita Wrocławski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


Łukasz Jankowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Infarma

Organizator

   
   Organizator:
   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
   e-mail: sekretariat@ptcho.pl
   www.ptcho.pl   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
   e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

  

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Dorota Partyka

e-mail: dorota.partyka@czelej.com.pl

+48 664 424 108

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Katarzyna Cymerys

e-mail: katarzyna.cymerys@czelej.com.pl

+48 797 990 717